Socialinio darbuotojo paslaugų teikimas

Socialinio darbuotojo paslaugų teikimas

Ukmergės PSPC Socialinis darbuotojas teiks paslaugas nuotoliniu būdu, Ukmergės PSPC darbo laiku nuo 8 iki 17 val., tel. 8 652 56155, galima rašyti elektroniniu paštu – [email protected]. Esant reikalui galima konsultacija vaizdinėmis priemonėmis.

Socialinio darbuotojo veikla karantino sąlygomis

Plečiantis socialiniam darbui Lietuvoje, jis vis dažniau suvokiamas ne tik kaip žmogui būtina pagalba, bet ir kaip žmonių socialinė teisė. Socialinio darbo plėtojimas mūsų šalyje susijęs su socialinio teisingumo siekiu ir valstybės įsipareigojimu rūpintis pažeidžiamais, labiausiai pagalbos reikalingais savo piliečiais.

Kiekvienoje visuomenėje yra dalis žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali patys savarankiškai spręsti iškylančių socialinių problemų, visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, jaučiasi nesaugūs ir atstumti. Dažnai tokius asmenis palaiko ir reikiamą pagalbą suteikia šeima, draugai, kaimynai ar kiti artimieji. Tačiau jie ne visada gali padėti, kartais artimųjų tiesiog nėra. Todėl žmonėms prireikia profesionalių socialinių darbuotojų pagalbos. Socialinės problemos, su kuriomis susiduria žmonės ar žmonių grupės, dažnai atsiranda ne tik dėl jų pačių kaltės, jų priežastys gali slypėti visuomenėje. Todėl kylančių socialinių problemų priežastys ir jų paaiškinimai gali būti randami ne tik žmonių psichologijoje, tarpusavio santykiuose, bet ir socialinėje aplinkoje.

Socialiniai darbuotojai savo profesinėje veikloje nagrinėja individualias žmogaus problemas ir jų socialinės aplinkos ryšius, žmonių tarpusavio santykius, teikia galimybes ir pagalbą gerinant jų gyvenimą, palaikant savarankiškumą. Socialinis darbuotojas padėda žmonėms patiems keistis, susirasti žmogui reikalingus resursus ir leisti jais naudotis, kad pasiektų pokyčius. Socialiniams darbuotojams tenka  priimti sudėtingus sprendimus, kurie kartais būna nepriimtini kitiems asmenims ar klientų artimiesiems.

Socialinio darbuotojo teikiamos paslaugos nuotoliniu būdu

   Prevencinių programų numatymas. Pagalba krizės atveju ir ilgalaikis pagalbos procesas (socialinių įgūdžių mokymo, atstovavimo, konsultavimo ar terapinės bei tarpininkavimo paslaugos).

Individualaus atvejo įvertinimas ir pagalbos planavimas.

Informavimas ir konsultavimas dėl:

  • neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikiu nustatymo;
  • slaugos, globos paslaugų;
  • ilgalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje.

   Neįgaliųjų socialainės atskirties mažinimas, socialinės aplinkos pritaikymo galimybės.

Gerinti neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, rizikos šeimų, asmenų socialinę adaptaciją. Stiprinti ryšius su socialine aplinka, padėti atrasti pagalbos išteklius, skatinti pacientų  savarankiškumą sprendžiant problemas (bendravimo įgūdžių, socialinio sąmoningumo,  asmeninio augimo ir saviraiškos).

Tėvų ir vaikų santykiai, problemos šeimoje, aplinkos rizikos veiksniai.  Resursų paieška įveikant sunkumus, konfliktinės situacijos. Socialinio pokyčio metodo taikymas – socialinių paslaugų teikimas pagal įstaigos profilį, tarpininkavimas, mobilizavimas ir organizavimas.

Ukmergės PSPC
Skip to content