Projektai

Pagrindinis / Projektai

Projekto kodas: Nr. LT03-2-SAM-K03-006;
Projektą įgyvendina VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras.
Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija;
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2021 m. gruodžio 16 d.;
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. balandžio 30 d.;
Projektui skiriamas finansavimas: Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 75 716,17 eurų, iš kurių: iki 64 358,74 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 11 357,43 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
PROJEKTO TIKSLAS: Teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę Ukmergės rajono savivaldybėje.

Numatomos projekto veiklos ir rezultatai:

 • pagrindinės veiklos vykdomos projekto įgyvendinimo metu – vizitai ir paslaugų teikimas tikslinei grupei diegiant numatomą modelį;
 • pagrindinis projekto rezultatas – įdiegtas šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis Ukmergės r. savivaldybėje;
 • projekto veiklų tęstinumas bent 6 m. po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Investuojant į sveikatos priežiūrą skatinamas sveikas gyvenimo būdas ir mažinama susirgimų rizika, tikėtina, jog ateityje sumažės išlaidos skirtos sveikatos priežiūrai, nes bus mažiau susirgimų greičiau diagnozuojamos ligos. Dėl šių priežasčių mažės gyventojų išlaidos medikamentams ir gydimui.

PROJEKTO UŽDAVINIAI: teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas besilaukiančioms mamoms nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus. Didžiausias dėmesys bus skiriamas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams.

Tikslinė grupė: Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys (prioritetas: pirmą kartą gimdančios, jauno amžiaus < 21 m. ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterys); Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys, gyvenančios socialinės rizikos aplinkoje ir/ar turinčios rizikos veiksnių.

Vėliau paslaugos šeimoms bus teikiamos iki kol vaikui sukaks 24 mėn., todėl dalis tikslinės grupės – vaikai. Paslaugų gavėjams šeimų lankymo paslaugos bus teikiamos nemokamai.

Paslaugų teikimui yra įdarbintas 1 šeimų lankymo specialistas (1 etatas), kuris kuruos 25 šeimas.

Projekto metu numatoma teikti paslaugas projekto tikslinei grupei. Vieno naudos gavėjo paslaugų programą sudaro mažiausiai 64 vizitai (14 vizitų prenataliniu laikotarpiu; 28 vizitai nuo kūdikio gimimo iki 12 mėn.; ir 22 vizitai iki vaiko 2 metų). Numatoma, kad per projekto laikotarpį paslaugos bus suteiktos ne mažiau nei 25 naudos gavėjams. Kiekvieno vizito metu šeimų lankymo specialistas pagal tam vizitui parengtą specialią formą surenka informaciją, įvertina pokyčius šeimos elgesyje, namų aplinkoje – priklausomai kuri sritis šeimoje yra silpniausia. Įvertinamos trys sritys: Priežiūros teikimas (Mano sveikata; Mano vaikas); Sprendimų priėmimas ir palaikymas (Rūpinimasis vaiku); Socialiniai ir bendruomenės ištekliai (Mano šeima ir draugai; Mano namai)). Vaikas turi įgimtą poreikį prisirišti prie vieno pagrindinio asmens (dažniausiai motinos), o svarbiausi ryšiui formuotis yra pirmieji dveji metai, todėl labai svarbu, kad šeimos lankymo specialistas kuo anksčiau pradėtų teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas.

Jeigu mama kūdikio neaugins arba augins netinkamai, sutrikęs prieraišumas vaikui paliks ilgalaikius socialinius bei emocinius sunkumus. Siekiant sukurti saugią aplinką vaikams šeimoje būtina suteikti rūpestingą pagalbą pirmą kartą besilaukiančioms jaunoms mamoms.

Netinkamas elgesys su vaikais yra viena didžiausių visuomenės problemų, kas lemia įvairias pasekmes vaiko kasdieniniam funkcionavimui ir raidai. Vaikystėje išmoktas elgesio modelis perkeliamas į savarankišką gyvenimą, kuris pasireiškia suaugusio gyvenime.

Kiekvieno vizito metu šeimos lankymo specialistas surinks informaciją, įvertins socialinę riziką, numatys galimus pokyčius šeimos elgesyje, namų aplinkoje – priklausomai kuri sritis šeimoje yra silpniausia.

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras projekto Tikslų įgyvendinimui yra sudariusi Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis: VšĮ „Gelbėkit vaikus“, UAB „Teragyda“; Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; Vilniaus AVPK Ukmergės r PK,  kas leis keistis informaciją, identifikuojant ir įtraukiant potencialius paslaugų gavėjus.

Šeimos lankymo specialistas suteiks informaciją besilaukiančioms mamoms, kaip kūdikį maitinti, pasirūpinti jo higiena, atliepti poreikius, megzti ryšį, prižiūrėti savo pačios sveikatą ir daug kitų svarbių dalykų.

Projekto reikšmingumas ir rezultatai:

 • Projekto įgyvendinimo metu tikimasi pasiekti sveikatos ir socialinės gerovės rezultatus: padidės maitinamų motinos pienu naujagimių skaičius, kūdikių nėščiųjų, kurios turi padidėjusį arterinį kraujo spaudimą skaičius, sumažės antrojo karto nėštumų skaičius kol pirmajam vaikui sukaks 2 metai, sumažės vizitų skaičius į priėmimo skyrių dėl nelaimingų atsitikimų, springimų, apsinuodijimų kol vaikui sukaks 2 metai, pagerės naujagimių, kūdikių, vaikų fizinė raida iki 2 metų amžiaus, pagerės tėvų gebėjimas pasirūpinti vaikais saugioje aplinkoje, pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarp tėvų ir vaikų
 • Projekto metu teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, bus siekiama užtikrinti glaudų mamos ir vaiko santykį, atliepiant vaiko fiziologinius ir emocinius poreikius. Jauno amžiaus tapusios mamos sunkia pajėgios užtikrinti kūdikio poreikius, kadangi joms pačioms dar sunku tuos poreikius suvokti (ypač gyvenančioms socialinės rizikos aplinkoje).

Netiesioginė Projekto nauda:

 • netiesioginę projekto naudą gaus – mamų ir vaikų, kuriems buvo teikiama šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, šeimos nariai, giminaičiai, kaimynai, kadangi pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarpusavyje;
 • netiesioginę naudą gaus ugdymo įstaigos, kadangi vaiko išmoktas elgesio modelis perkeliamas į tolimesnį jų savarankišką gyvenimą;
 • Projekto įgyvendinimo metu tikimės geranoriško ir glaudaus bendradarbiavimo su atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis, kad būtų pasiekti ir įgyvendinti išsikelti tikslai.

Pasiekti matomi ir apčiuopiami rezultatai: sveika ir laiminga mama, džiaugsmingai krykštaujantis sveikas kūdikis, džiugins kiekvieno iš mūsų, prisidėjusio prie šio Projekto įgyvendinimo, širdį.

          „Šeima – visada didelis ir kruopštus darbas, visų pirma su savimi pačiu. Laiminga šeima – tai nėra priedas prie didelės ir aistringos meilės. Šeimą privaloma kurti – visomis prasmėmis. Ir to reikia mokytis.“ (Literatūrologė Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė)

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos centro vyriausioji gydytoja Gitana Čepienė.

Apie įvykdytą projektą

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui skirtas finansavimas ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-0035 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų
Projekto pradžia: 2019 m. gegužės mėn.
Projekto pabaiga: 2021 m. gruodžio 31 mėn.

Projekto santrauka

Ukmergės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos centro įgyvendinamas projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyta medicininė, kompiuterinė įranga, tikslinių transporto priemonių, skirtų pacientų lankymui namuose, įrengtas DOTS kabinetas, priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, atlikti patalpų remonto darbai, reikalingi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir pritaikyti projekto vykdytojo patalpas asmenims su negalia. Tikimasi, kad projekto naudą pajus apie 24 369 rajono gyventojų.

Projekto tikslas

Padidinti Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų efektyvumą.

Projekto uždavinys

Pagerinti Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūrą, atnaujinti patalpas, pritaikant jas neįgaliųjų poreikiams, įsigyti medicininę įrangą ir transporto priemones, reikalingas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įrengti DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą.

Projekto tikslinės grupės ir jų poreikiai

Projekto tikslinė grupė – prie projekto vykdytojo įstaigos prisirašę asmenys, kurių poreikiai susiję su pagerėjusia sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos ir specializuotos sveikatos priežiūros, slaugos paslaugų kokybe ir prieinamumu, sumažėjusiu sergamumu.

 Projekto siekiami rezultatai

 • įsigyta projekto vykdytojo veiklai būtina medicininė įranga ir tikslinės transporto priemonės;
 • įsigyti projekto vykdytojo veiklai reikalingi kompiuteriai ir baldai;
 • suremontuotos projekto vykdytojo patalpos, esančios Vytauto g. 105, Ukmergė;
 • projekto vykdytojo patalpos (registratūra, sanitariniai mazgai) pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

Projekto nauda šiose srityse:

Sveikatos – įsigyta moderni medicinos įranga pagerins projekto vykdytojo veiklos efektyvumą diagnozuojant ankstyvus sveikatos sutrikimus ir ligas. Tokiu atveju sumažės sergamumo, mirtingumo rodikliai, bus vykdoma savalaikė susirgimų prevencija. Atlikus paprastojo remonto darbus suremontuotos patalpos atitiks higienos normas, registratūros patalpos ir sanitariniai mazgai bus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, o įsigyta įranga, kompiuteriai ir baldai sudarys tinkamas sąlygas įstaigoje dirbantiems specialistams.

Socialinėje – įgyvendintas projektas prisidės prie Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, gyventojai galės gauti kokybiškas ir savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas, pagerės gyvenimo kokybė, mažės socialinė atskirtis tarp šalies miestų ir rajonų.

Ekonominėje – pagerėjusios sveikatos priežiūros paslaugos ir jų kokybė skatins Ukmergės rajono savivaldybėje gyvenančius asmenis likti gyventi ir dirbti savo gimtajame krašte. Pagerėjusios darbo sąlygos ir įsigyta moderni medicinos įranga sudarys prielaidas jaunų, perspektyvių medicinos darbuotojų pritraukimui.

Kita – įsigyta medicininė įranga bus moderni ir efektyviai prisidės prie tarp gyventojų paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevencijos. Projektu taip pat bus investuojama į medicininės įrangos, reikalingos užtikrinti vaikų sveikatos stiprinimą, ligų profilaktiką, ankstyvąją diagnostiką, įsigijimą. Be to, bus įsigyjama odontologinė įranga, reikalinga pagerinti gydytojų odontologų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Taip pat numatoma įsigyti vyresnio amžiaus pacientų ligų prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai reikalingą medicininę įrangą. Atnaujintos patalpos prisidės prie palankesnių gydytojų ir slaugytojų darbo sąlygų ir patrauklesnės gydymo aplinkos pacientams sukūrimo. Įgyvendintos priemonės neįgaliųjų poreikiams tenkinti padidins asmenų, su judėjimo negalia, gebėjimą savarankiškai patekti į gydymo įstaigą ir joje gauti paslaugas. Įsigytos transporto priemonės padidins paslaugų prieinamumą namuose esantiems pacientams. Įsigyta medicininė ir odontologinė įranga padidins paslaugų efektyvumą ir pagerins kokybę.

 

Projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0035 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre“ (toliau – Projektas), sutartyje numatyta pasiekti stebėsenos rodiklio P.B.236 “Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ reikšmė – 24369 asmenų. Įgyvendinus projektą, pasiekta šio rodiklio reikšmė yra  21991asmenų.

Stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuota pagal prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių tikslinei grupei priskirtinų asmenų skaičių 2019-2021 metais, remiantis SVEIDRA duomenimis ir naudojant rodiklio apskaičiavimo formulę G = Ssav ± A1[1].

Prie įstaigos 2019-12-31 prisirašiusių tikslinės grupės asmenų buvo  24173 asmenys, 2020-12-31 –23484 asmenys, 2021-12-31 –22948 asmenys. Gautas rezultatas –21991 asmenų.

Šis skaičius nuo numatyto pasiekti rodiklio skiriasi  2378 pacientais, P.B236 reikšmė procentais sudaro 9,75 procentų.  Jei lyginsime siektiną rodiklio reikšmę su prisirašiusių pacientų skaičiumi Projekto veiklų įgyvenimo pabaigai 2021-12-31 – 22948 pacientai, jis skiriasi tik 1421 pacientu, o tai sudaro 5,8 proc.

[1] kur G – tikslinių grupių gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius; Ssav – prisirašiusių prie įstaigos tikslinių grupių gyventojų skaičius 2021 metais; A1 – tikslinei grupei priskirtinų prisirašiusių asmenų kitimo tendencija, kuri apskaičiuojama pagal formulę A1= ((M2 – M3) + (M1-M3)/(2 * M1) * 100 %; M1 – tikslinei grupei priskirtinų prisirašiusių asmenų skaičius 2018 metais; M2 – tikslinei grupei priskirtinų prisirašiusių asmenų skaičius 2020 metais; M3 – tikslinei grupei priskirtinų prisirašiusių asmenų skaičius 2019 metais.

Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą  „Ambulatorinių sveikatos priežiūros  paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone“ 08.4.2-ESFA-R-615-01-0007, pagal 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-615 priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.

Projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros  paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone“ įgyvendinimo metu planuojama 25 tuberkulioze sergantiems pacientams suteikti socialinės paramos priemonės (maisto talonus) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 11 mėnesių.

Bendra projekto vertė – 12 164,71 Eur su PVM, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei bendrojo finansavimo lėšos – 11 252,33 Eur su PVM (92,5 proc. bendros projekto vertės), nuosavos lėšos – 912,38 Eur su PVM (7,5 proc. bendros projekto vertės).

Savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis.

Projektas įgyvendinamas su partneriais:

 • VšĮ Ukmergės ligoninė;
 • VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras;
 • BĮ Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras;
 • Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba;
 • Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Atlikus gyventojų apklausą apie teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, identifikavus labiausiai tobulintinas sritis, projekto metu numatyta parengti ir įdiegti savivaldybės administracijos ir sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus, parengti piliečių chartiją, padidinti darbuotojų kvalifikaciją klientų aptarnavimo srityje.

Projekto lėšomis VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre bus atliktas dalies registratūros patalpų remontas, pacientų registracijos sitema ( taikant vieno langelio principą), parengtos pacientų aptarnavimo tvarkos ir procedūros.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, pagerės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto „Inovatyvaus paslaugų teikimo modelio diegimas Ukmergės PSPC ir VŠĮ Moters sveikatos centre“ įgyvendinimas

Senstant visuomenei poliligotumas tampa vis aktualesne problema bei iššūkiu sveikatos priežiūros sistemai. Projekto metu bus išbandytas inovatyvus ir efektyvus paslaugų teikimo modelis, kuris pagerintų paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Projekto tikslinė grupė – daugiadalykė specialistų komanda, kuri projekto įgyvendinimo metu tiesiogiai prisidėtų prie projekto įgyvendinimo dirbdama su projekto naudos gavėjais  – pacientais, sergančiais dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis: E11 – 2 tipo cukriniu diabetu bei I11 – hipertenzine širdies liga. Projekto įgyvendinimo metu būtų organizuojami mokymai, skirti daugiadalykės specialistų komandos kompetencijos kėlimui bei apmokymui darbui su modelio metodika bei inovatyviomis technologijomis, kurios bus įsigyjamos projekto metu nuotoliniam pacientų monitoringui.

Projekto rezultate būtų išbandytas inovatyvus paslaugų teikimo modelis, skirtas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Tikimasi, kad sėkmingai įgyvendinus projektą modelį galėtų išbandyti ir įdiegti kitos Lietuvos gydymo įstaigos.

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto pavadinimas – „Inovatyvaus paslaugų teikimo modelio diegimas Ukmergės PSPC ir VŠĮ Moters sveikatos centre“

Projekto kodas: 08.4.2-ESFA-K-616-01-0016

Projekto vykdytojas  – Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras

Projekto partneriai – Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras ir UAB „UnaVita“

Projekto tikslas – išbandyti inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį, kuris pagerintų paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 445 806,95 EUR

Iš Europos socialinio fondo skiriama iki – 445 806,95 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2020-10-12

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-08-30

Ukmergės PSPC
Skip to content