Darbo pasiūlymai

Pagrindinis / Darbo pasiūlymai

Skelbimas apie Viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro organizuojamą viešą konkursą

Slaugos administratoriaus pareigoms užimti

 

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, Vytauto g. 105, Ukmergė, kodas 182934444.

Pareigybė kuriai skelbiamas konkursas: slaugos Administratorius 

(pastoviosios darbo užmokesčio dalies dydis 2070,40-2329,20 Eur, gali būti skiriama kintamoji dalis, priedai ir (ar) priemokos)

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Bendrieji slaugos administratoriaus kvalifikaciniai reikalavimai: slaugos administratorius, vadovaujantis Ukmergės PSPC slaugos veiklai, turi turėti:

1.1. aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba kitos studijų srities ir krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;

1.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje;

1.3. ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

 

2. Specialieji slaugos administratoriaus kvalifikaciniai reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;

2.3. suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;

2.4. užtikrinti racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

2.5. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos darbą;

2.6. žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;

2.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

2.8. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;

2.9. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

2.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;

2.11. turėti raštvedybos įgūdžių;

2.12. turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų);

2.13. išmanyti dokumentų valdymo principus, mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis, biuro technikos priemonėmis, informacinėmis sistemomis, dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook ir Ukmergės PSPC įdiegtais informaciniais paketais;

2.14. integruoti ir naudoti medicinos, gamtos, etikos ir socialinių mokslų žinias;

2.15. žinoti dažniausiai pasitaikančių ligų atsiradimo priežastis, simptomus, jų plitimo būdus, galimas komplikacijas bei ligų profilaktikos priemones;

2.15. išmanyti vaistų veikimo principus bei skirstymą pagal farmakologines grupes; 

2.16. žinoti visų amžiaus grupių žmonių (sveikų ir sergančių) mitybos mokslo pagrindus, taip pat sergančiųjų ir mirštančiųjų slaugos ypatybes;

2.17. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos ir sanitarijos reikalavimus;

2.18. žinoti periodinio darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo tvarką;

2.19. išmanyti darbo organizavimo ir darbo tvarkos taisykles;

2.20. išmanyti pirmosios medicinos pagalbos būdus ir gebėti taikyti pirmosios pagalbos priemones.

 

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 4. darbo patirtį slaugos srityje patvirtinančius dokumentus;
 5. vadovaujamo darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 6. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 7. užpildytą pretendento anketą (Konkursų organizavimo nuostatų 1 priedas);

 

 

Konkursą organizuojanti įstaiga informuoja, kad pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą VATIS.

 

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo. Konkurso paskelbimo data 2019 m. gruodžio 9 d.

 

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą:

Informacija teikiama susisiekus su kontaktiniu asmeniu – Dovile Aleksandravičiene, specialiste teisiniais klausimais, tel. (8 340) 65125, el. paštu 
d.aleksandraviciene@ukmergespspc.lt arba tiesiogiai atvykus adresu Vytauto g. 105, Ukmergė, 112 kab.

 

Skelbimas galioja iki 2019 m. gruodžio 23 d.

šeimos gydytoją  (1 etato krūviu).

Siūlome:

 • dirbti komandoje su gydytojais specialistais;
 • lankstų darbo grafiką;
 • tarnybinį butą;
 • dalies kelionės išlaidų kompensavimą.

Pagrindinis reikalavimas:
turėti atitinkamos profesinės kvalifikacijos licenciją..

Kviečiame atvykti, apsižiūrėti įstaigą ir aptarti visas darbo sąlygas.

Kreiptis tel. 8 340 65196 (vyr.gydytoja) Gitana Čepienė
8 340 63690 (administratorė) Rita Jesaulenkienė
arba siųsti CV adresu adm@ukmergespspc.lt

Accessibility

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.


Nr. Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
1. ms-session Naudojamas išsaugoti įvertinimo apklausos sesijai 365 dienos
2. PHPSESSID Naudojamas išsaugoti apklausos pildymo sesijai Kol įjungta naršyklė
3. ms-uid Naudojamas išsaugoti įvertinimo apklausos sesijai 365 dienos
4. pum-14090 Naudojamas išsaugoti apklausos sesijos "banerio" lango pasirodymo sesijai 1 mėnesis

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.

Uždaryti