Šeimos lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas

Pagrindinis / Šeimos lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas

Ukmergėje įgyvendinamas pilotinis šeimų lankymo paslaugų projektas

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Ukmergės rajone“.

(Projekto Nr. LT03-2-SAM-K03-006)

          Informuojame, nuo 2022-12-01 paskirta nauja šeimų lankymo specialistė Jolanta Brazdžionienė.
          Šeimų lankymo specialisto kontaktai:
          tel.: +37061837188, 
          paštas: [email protected]

Šiuo metu projekte dalyvauja 25 projekto dalyvės.

Dedamos pastangos į projektą įtraukti dalyves iš kaimiškų vietovių.

Dalyvauti Projekte yra kviečiamos naujos dalyvės, kurioms  bus teikiamos ankstyvosios intervencijos paslaugos, padedančios mamoms priimti žiniomis paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Didžiausias dėmesys yra skiriamas socialinės rizikos šeimoms. Prioritetas teikiamas pirmą kartą gimdančioms, jauno amžiaus iki 21 m. ir vyresnio amžiaus per 40 m. moterims, šeimoms. Į projektą yra stengiamasi pakviesti šeimas gyvenančias kaimiškose vietovėse. Į šeimas šeimų lankymo specialistė vyksta iš projekto lėšų įsigytu automobiliu.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiauja su VšĮ „Gelbėkit vaikus“, UAB „Teragyda“; Ukmergės socialinių paslaugų centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; rajono policijos komisariatu. Tai leis keistis informacija, įtraukiant potencialius paslaugų gavėjus.

Projekto kodas: Nr. LT03-2-SAM-K03-006;
Projektą įgyvendina VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras.
Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija;
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2021 m. gruodžio 16 d.;
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. balandžio 30 d.;
Projektui skiriamas finansavimas: Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 75 716,17 eurų, iš kurių: iki 64 358,74 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 11 357,43 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
PROJEKTO TIKSLAS: Teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę Ukmergės rajono savivaldybėje.

Numatomos projekto veiklos ir rezultatai:

  • pagrindinės veiklos vykdomos projekto įgyvendinimo metu – vizitai ir paslaugų teikimas tikslinei grupei diegiant numatomą modelį;
  • pagrindinis projekto rezultatas – įdiegtas šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis Ukmergės r. savivaldybėje;
  • projekto veiklų tęstinumas bent 6 m. po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Investuojant į sveikatos priežiūrą skatinamas sveikas gyvenimo būdas ir mažinama susirgimų rizika, tikėtina, jog ateityje sumažės išlaidos skirtos sveikatos priežiūrai, nes bus mažiau susirgimų greičiau diagnozuojamos ligos. Dėl šių priežasčių mažės gyventojų išlaidos medikamentams ir gydimui.

PROJEKTO UŽDAVINIAI: teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas besilaukiančioms mamoms nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus. Didžiausias dėmesys bus skiriamas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams.

Tikslinė grupė: Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys (prioritetas: pirmą kartą gimdančios, jauno amžiaus < 21 m. ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterys); Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys, gyvenančios socialinės rizikos aplinkoje ir/ar turinčios rizikos veiksnių.

Vėliau paslaugos šeimoms bus teikiamos iki kol vaikui sukaks 24 mėn., todėl dalis tikslinės grupės – vaikai. Paslaugų gavėjams šeimų lankymo paslaugos bus teikiamos nemokamai.

Paslaugų teikimui yra įdarbintas 1 šeimų lankymo specialistas (1 etatas), kuris kuruos 25 šeimas.

Projekto metu numatoma teikti paslaugas projekto tikslinei grupei. Vieno naudos gavėjo paslaugų programą sudaro mažiausiai 64 vizitai (14 vizitų prenataliniu laikotarpiu; 28 vizitai nuo kūdikio gimimo iki 12 mėn.; ir 22 vizitai iki vaiko 2 metų). Numatoma, kad per projekto laikotarpį paslaugos bus suteiktos ne mažiau nei 25 naudos gavėjams. Kiekvieno vizito metu šeimų lankymo specialistas pagal tam vizitui parengtą specialią formą surenka informaciją, įvertina pokyčius šeimos elgesyje, namų aplinkoje – priklausomai kuri sritis šeimoje yra silpniausia. Įvertinamos trys sritys: Priežiūros teikimas (Mano sveikata; Mano vaikas); Sprendimų priėmimas ir palaikymas (Rūpinimasis vaiku); Socialiniai ir bendruomenės ištekliai (Mano šeima ir draugai; Mano namai)). Vaikas turi įgimtą poreikį prisirišti prie vieno pagrindinio asmens (dažniausiai motinos), o svarbiausi ryšiui formuotis yra pirmieji dveji metai, todėl labai svarbu, kad šeimos lankymo specialistas kuo anksčiau pradėtų teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas.

Jeigu mama kūdikio neaugins arba augins netinkamai, sutrikęs prieraišumas vaikui paliks ilgalaikius socialinius bei emocinius sunkumus. Siekiant sukurti saugią aplinką vaikams šeimoje būtina suteikti rūpestingą pagalbą pirmą kartą besilaukiančioms jaunoms mamoms.

Netinkamas elgesys su vaikais yra viena didžiausių visuomenės problemų, kas lemia įvairias pasekmes vaiko kasdieniniam funkcionavimui ir raidai. Vaikystėje išmoktas elgesio modelis perkeliamas į savarankišką gyvenimą, kuris pasireiškia suaugusio gyvenime.

Kiekvieno vizito metu šeimos lankymo specialistas surinks informaciją, įvertins socialinę riziką, numatys galimus pokyčius šeimos elgesyje, namų aplinkoje – priklausomai kuri sritis šeimoje yra silpniausia.

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras projekto Tikslų įgyvendinimui yra sudariusi Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis: VšĮ „Gelbėkit vaikus“, UAB „Teragyda“; Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; Vilniaus AVPK Ukmergės r PK, kas leis keistis informaciją, identifikuojant ir įtraukiant potencialius paslaugų gavėjus.

Šeimos lankymo specialistas suteiks informaciją besilaukiančioms mamoms, kaip kūdikį maitinti, pasirūpinti jo higiena, atliepti poreikius, megzti ryšį, prižiūrėti savo pačios sveikatą ir daug kitų svarbių dalykų.

Projekto reikšmingumas ir rezultatai:

  • Projekto įgyvendinimo metu tikimasi pasiekti sveikatos ir socialinės gerovės rezultatus: padidės maitinamų motinos pienu naujagimių skaičius, kūdikių nėščiųjų, kurios turi padidėjusį arterinį kraujo spaudimą skaičius, sumažės antrojo karto nėštumų skaičius kol pirmajam vaikui sukaks 2 metai, sumažės vizitų skaičius į priėmimo skyrių dėl nelaimingų atsitikimų, springimų, apsinuodijimų kol vaikui sukaks 2 metai, pagerės naujagimių, kūdikių, vaikų fizinė raida iki 2 metų amžiaus, pagerės tėvų gebėjimas pasirūpinti vaikais saugioje aplinkoje, pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarp tėvų ir vaikų
  • Projekto metu teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, bus siekiama užtikrinti glaudų mamos ir vaiko santykį, atliepiant vaiko fiziologinius ir emocinius poreikius. Jauno amžiaus tapusios mamos sunkia pajėgios užtikrinti kūdikio poreikius, kadangi joms pačioms dar sunku tuos poreikius suvokti (ypač gyvenančioms socialinės rizikos aplinkoje).

Netiesioginė Projekto nauda:

  • netiesioginę projekto naudą gaus – mamų ir vaikų, kuriems buvo teikiama šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, šeimos nariai, giminaičiai, kaimynai, kadangi pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarpusavyje;
  • netiesioginę naudą gaus ugdymo įstaigos, kadangi vaiko išmoktas elgesio modelis perkeliamas į tolimesnį jų savarankišką gyvenimą;
  • Projekto įgyvendinimo metu tikimės geranoriško ir glaudaus bendradarbiavimo su atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis, kad būtų pasiekti ir įgyvendinti išsikelti tikslai.

Pasiekti matomi ir apčiuopiami rezultatai: sveika ir laiminga mama, džiaugsmingai krykštaujantis sveikas kūdikis, džiugins kiekvieno iš mūsų, prisidėjusio prie šio Projekto įgyvendinimo, širdį.

Šeima – visada didelis ir kruopštus darbas, visų pirma su savimi pačiu. Laiminga šeima – tai nėra priedas prie didelės ir aistringos meilės. Šeimą privaloma kurti – visomis prasmėmis. Ir to reikia mokytis.“ (Literatūrologė Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė)

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos centro vyriausioji gydytoja Gitana Čepienė.

Ukmergėje įgyvendinamas pilotinis šeimų lankymo paslaugų projektas

 VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina 2014–2021 M. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Ukmergės rajone“. (Projekto Nr. LT03-2-SAM-K03-006)

 Rugsėjo 8 d. organizuotas šio projekto viešinamasis renginys ir dalyvių susitikimas, kurio metu projekto administratorė Vaida Baltaduonienė ir šeimų lankymo specialistė Oksana Kočiuba pristatė veiklas.

Projektas jau įgyvendinamas keletą mėnesių – teikiamos ankstyvosios intervencijos paslaugos, padedančios mamoms priimti žiniomis paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Didžiausias dėmesys skiriamas socialinės rizikos šeimoms. Prioritetas teikiamas pirmą kartą gimdančioms, jauno amžiaus iki 21 m. ir vyresnio amžiaus per 40 m. moterims, šeimoms, gyvenančioms kaimiškose vietovėse.

Nustatyta, kad vaikas turi įgimtą poreikį prisirišti prie vieno asmens, dažniausiai – mamos, o svarbiausi ryšiui formuotis yra pirmieji dveji metai. Jeigu mama kūdikio neaugina arba augina netinkamai, sutrikęs prieraišumas vaikui paliks ilgalaikius socialinius bei emocinius sunkumus. Netinkamas elgesys lemia pasekmes vaiko raidai. Vaikystėje išmoktas elgesio modelis perkeliamas į savarankišką gyvenimą. Todėl svarbu, kad šeimos lankymo specialistas kuo anksčiau pradėtų ankstyvąją intervenciją bei suteikti rūpestingą pagalbą pirmą kartą besilaukiančioms jaunoms mamoms.

Paslaugų teikimui Ukmergės PSPC skirtas 1 etatas, įdarbinta šeimų lankymo specialistė, kuri kuruos 25 šeimas. O. Kočiuba sakė, kad jau dirba su 21 mama.

Paslaugų programą šeimai sudaro 64 vizitai: 14 vizitų prenataliniu laikotarpiu; 28 vizitai nuo kūdikio gimimo iki metų ir 22 vizitai iki 2-ejų metų. Paslaugos teikiamos nemokamai.

Vizitų metu šeimų lankymo specialistė renka informaciją, vertindama tris sritis: priežiūros teikimo, į kurį įeina mamos ir vaiko sveikata; rūpinimosi vaiku sprendimų priėmimo ir palaikymo; socialinių ir bendruomenės išteklių, kuriuos sudaro namai, šeima ir draugai.

Šeimos lankymo specialistė apmoko besilaukiančias ir jau susilaukusias mamas, kaip kūdikį maitinti, pasirūpinti jo higiena, atliepti poreikius, megzti ryšį, prižiūrėti savo sveikatą ir daug kitų svarbių dalykų.

Pasak O. Kočiubos, yra galimybė į šeimą atvykti bent kartą per savaitę, tačiau ji šeimas lanko pagal poreikį. Dirba ne tik darbo valandomis – konsultuoja mamas bet kuriuo paros metu, kada jos kreipiasi.

Ukmergės PSPC ginekologė-akušerė Janina Pranevičienė sakė, kad projektas labai laiku, nes pastaraisiais metais matomas drastiškas gimstamumo mažėjimas.

Tikimasi, kad padaugės naujagimių, maitinamų motinos pienu, sumažės vizitų į priėmimo skyrių dėl nelaimingų atsitikimų, pagerės naujagimių, kūdikių, vaikų fizinė raida, tėvų gebėjimas pasirūpinti vaikais, emocinio ryšys tarp tėvų ir vaikų. Bus ir netiesioginės naudos, kurią gaus bendruomenė, ugdymo įstaigos.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiauja su VšĮ „Gelbėkit vaikus“, UAB „Teragyda“; Ukmergės socialinių paslaugų centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; rajono policijos komisariatu. Tai leis keistis informacija, įtraukiant potencialius paslaugų gavėjus. Viešinimo projekte dalyvavo šių įstaigų atstovai.

Šis 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Pilotiniame projekte dalyvauja dešimt savivaldybių. Jo pabaiga numatyta 2024 metų balandį, su įsipareigojimu tęsti veiklą dar penkerius metus. Tikimasi, kad ateityje tai bus nuolatinė paslauga, teikiama visose šalies savivaldybėse.

Skaistės Vasiliauskaitės-Dančenkovienės nuotr.

Projekto administratorė V. Baltaduonienė ir šeimų lankymo specialistė J. Brazdžionienė

Į šeimas šeimų lankymo specialistė vyksta iš projekto lėšų įsigytu automobiliu.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Siųstis [1.03 MB]

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROJEKTO „ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS UKMERGĖS RAJONE“

Projekto Nr. LT03-2-SAM-K03-006

KVIETIMAS Į PROJEKTO VIEŠINAMĄJĮ RENGINĮ

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, 2024  m. kovo 21 dieną 13 val., Ukmergės PSPC patalpose (1 a. 113 salė) organizuoja pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, viešinamąjį renginį „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Ukmergės rajone“ dalyvių susitikimą. Renginyje su projekto dalyviais bus aptariami laukiantys iššūkiai, lūkesčiai dėl būsimų rezultatų ir tarpusavio bendradarbiavimo.

Projekto tikslas: Teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę Ukmergės rajono savivaldybėje.

Susitikimo programa:

13.00 – 13.05 Ukmergės PSPC atstovo sveikinimo žodis

13.05 – 13.25 Šeimų lankymas –  rezultatai ir priemonės jiems pasiekti (PSPC atstovas)

14.45 – 14.45 Kavos pertrauka.

14.45 – 15.25 Šeimų lankymo specialisto komentaras apie vizitus, šeimų lankymo problematiką. (PSPC atstovas)

15.25 – 16.45 Diskusijos. Klausimai-atsakymai

Šeimų lankymo specialisto kontaktai: tel.: +37061837188, el. paštas: [email protected]

Ukmergės PSPC
Skip to content