Šeimos lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas

Pagrindinis / Šeimos lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas

Projekto kodas: Nr. LT03-2-SAM-K03-006;
Projektą įgyvendina VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras.
Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija;
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2021 m. gruodžio 16 d.;
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. balandžio 30 d.;
Projektui skiriamas finansavimas: Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 75 716,17 eurų, iš kurių: iki 64 358,74 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 11 357,43 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
PROJEKTO TIKSLAS: Teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę Ukmergės rajono savivaldybėje.

Numatomos projekto veiklos ir rezultatai:

  • pagrindinės veiklos vykdomos projekto įgyvendinimo metu – vizitai ir paslaugų teikimas tikslinei grupei diegiant numatomą modelį;
  • pagrindinis projekto rezultatas – įdiegtas šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis Ukmergės r. savivaldybėje;
  • projekto veiklų tęstinumas bent 6 m. po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Investuojant į sveikatos priežiūrą skatinamas sveikas gyvenimo būdas ir mažinama susirgimų rizika, tikėtina, jog ateityje sumažės išlaidos skirtos sveikatos priežiūrai, nes bus mažiau susirgimų greičiau diagnozuojamos ligos. Dėl šių priežasčių mažės gyventojų išlaidos medikamentams ir gydimui.

PROJEKTO UŽDAVINIAI: teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas besilaukiančioms mamoms nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus. Didžiausias dėmesys bus skiriamas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams.

Tikslinė grupė: Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys (prioritetas: pirmą kartą gimdančios, jauno amžiaus < 21 m. ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterys); Besilaukiančios (iki 22 nėštumo savaitės) moterys, gyvenančios socialinės rizikos aplinkoje ir/ar turinčios rizikos veiksnių.

Vėliau paslaugos šeimoms bus teikiamos iki kol vaikui sukaks 24 mėn., todėl dalis tikslinės grupės – vaikai. Paslaugų gavėjams šeimų lankymo paslaugos bus teikiamos nemokamai.

Paslaugų teikimui yra įdarbintas 1 šeimų lankymo specialistas (1 etatas), kuris kuruos 25 šeimas.

Projekto metu numatoma teikti paslaugas projekto tikslinei grupei. Vieno naudos gavėjo paslaugų programą sudaro mažiausiai 64 vizitai (14 vizitų prenataliniu laikotarpiu; 28 vizitai nuo kūdikio gimimo iki 12 mėn.; ir 22 vizitai iki vaiko 2 metų). Numatoma, kad per projekto laikotarpį paslaugos bus suteiktos ne mažiau nei 25 naudos gavėjams. Kiekvieno vizito metu šeimų lankymo specialistas pagal tam vizitui parengtą specialią formą surenka informaciją, įvertina pokyčius šeimos elgesyje, namų aplinkoje – priklausomai kuri sritis šeimoje yra silpniausia. Įvertinamos trys sritys: Priežiūros teikimas (Mano sveikata; Mano vaikas); Sprendimų priėmimas ir palaikymas (Rūpinimasis vaiku); Socialiniai ir bendruomenės ištekliai (Mano šeima ir draugai; Mano namai)). Vaikas turi įgimtą poreikį prisirišti prie vieno pagrindinio asmens (dažniausiai motinos), o svarbiausi ryšiui formuotis yra pirmieji dveji metai, todėl labai svarbu, kad šeimos lankymo specialistas kuo anksčiau pradėtų teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas.

Jeigu mama kūdikio neaugins arba augins netinkamai, sutrikęs prieraišumas vaikui paliks ilgalaikius socialinius bei emocinius sunkumus. Siekiant sukurti saugią aplinką vaikams šeimoje būtina suteikti rūpestingą pagalbą pirmą kartą besilaukiančioms jaunoms mamoms.

Netinkamas elgesys su vaikais yra viena didžiausių visuomenės problemų, kas lemia įvairias pasekmes vaiko kasdieniniam funkcionavimui ir raidai. Vaikystėje išmoktas elgesio modelis perkeliamas į savarankišką gyvenimą, kuris pasireiškia suaugusio gyvenime.

Kiekvieno vizito metu šeimos lankymo specialistas surinks informaciją, įvertins socialinę riziką, numatys galimus pokyčius šeimos elgesyje, namų aplinkoje – priklausomai kuri sritis šeimoje yra silpniausia.

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras projekto Tikslų įgyvendinimui yra sudariusi Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis: VšĮ „Gelbėkit vaikus“, UAB „Teragyda“; Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; Vilniaus AVPK Ukmergės r PK, kas leis keistis informaciją, identifikuojant ir įtraukiant potencialius paslaugų gavėjus.

Šeimos lankymo specialistas suteiks informaciją besilaukiančioms mamoms, kaip kūdikį maitinti, pasirūpinti jo higiena, atliepti poreikius, megzti ryšį, prižiūrėti savo pačios sveikatą ir daug kitų svarbių dalykų.

Projekto reikšmingumas ir rezultatai:

  • Projekto įgyvendinimo metu tikimasi pasiekti sveikatos ir socialinės gerovės rezultatus: padidės maitinamų motinos pienu naujagimių skaičius, kūdikių nėščiųjų, kurios turi padidėjusį arterinį kraujo spaudimą skaičius, sumažės antrojo karto nėštumų skaičius kol pirmajam vaikui sukaks 2 metai, sumažės vizitų skaičius į priėmimo skyrių dėl nelaimingų atsitikimų, springimų, apsinuodijimų kol vaikui sukaks 2 metai, pagerės naujagimių, kūdikių, vaikų fizinė raida iki 2 metų amžiaus, pagerės tėvų gebėjimas pasirūpinti vaikais saugioje aplinkoje, pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarp tėvų ir vaikų
  • Projekto metu teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, bus siekiama užtikrinti glaudų mamos ir vaiko santykį, atliepiant vaiko fiziologinius ir emocinius poreikius. Jauno amžiaus tapusios mamos sunkia pajėgios užtikrinti kūdikio poreikius, kadangi joms pačioms dar sunku tuos poreikius suvokti (ypač gyvenančioms socialinės rizikos aplinkoje).

Netiesioginė Projekto nauda:

  • netiesioginę projekto naudą gaus – mamų ir vaikų, kuriems buvo teikiama šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, šeimos nariai, giminaičiai, kaimynai, kadangi pagerės emocinio ryšio sukūrimas tarpusavyje;
  • netiesioginę naudą gaus ugdymo įstaigos, kadangi vaiko išmoktas elgesio modelis perkeliamas į tolimesnį jų savarankišką gyvenimą;
  • Projekto įgyvendinimo metu tikimės geranoriško ir glaudaus bendradarbiavimo su atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis, kad būtų pasiekti ir įgyvendinti išsikelti tikslai.

Pasiekti matomi ir apčiuopiami rezultatai: sveika ir laiminga mama, džiaugsmingai krykštaujantis sveikas kūdikis, džiugins kiekvieno iš mūsų, prisidėjusio prie šio Projekto įgyvendinimo, širdį.

Šeima – visada didelis ir kruopštus darbas, visų pirma su savimi pačiu. Laiminga šeima – tai nėra priedas prie didelės ir aistringos meilės. Šeimą privaloma kurti – visomis prasmėmis. Ir to reikia mokytis.“ (Literatūrologė Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė)

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos centro vyriausioji gydytoja Gitana Čepienė.

Šeimų lankymo specialisto kontaktai: tel.: +37061837188,  el. paštas: okociuba@ukmergėspspc.lt

Ukmergės PSPC
Skip to content