PRADEDA VEIKTI ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KABINETAS

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija įgyvendindami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0012 „Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų“, nuo ateinančio pirmadienio (2020 m. balandžio 27 d.) pradeda teikti stacionarias žemo slenksčio paslaugas. Šiame kabinete bus teikiamos nemokamos konfidencialios anoniminės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos asmenims, vartojantiems švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu bei dėl rizikingos elgsenos turintiems didžiausią riziką užsikrėsti infekcinėmis ligomis.

Kadangi viena sunkiausių narkotikų vartojimo, ir ypač narkotikų švirkštimosi, pasekmių sveikatai – ŽIV perdavimas ir kitos infekcinės ligos, tokios kaip hepatitas C ir B, todėl pirmiausia sveikatos priežiūros priemonėmis turi būti siekiama mažinti dalijimąsi švirkštimosi reikmenimis, užtikrinti saugius lytinius santykius tarp narkotines medžiagas vartojančių asmenų.

Žemo slenksčio paslaugų kabinete bus vykdomas adatų ir švirkštų, kitų vienkartinių priemonių nemokamas keitimas, dezinfekcijos priemonių dalinimas, prezervatyvų dalinimas, konsultavimas ir informavimas, tarpininkavimas, žaizdų perrišimas, atrankinių greitųjų ŽIV testų atlikimas, panaudotų aštrių infekuotų priemonių utilizavimas. Kabinete dirba psichikos sveikatos slaugytoja ir socialinė darbuotoja, kurios yra pasirengusios suteikti reikiamas paslaugas apsilankantiems asmenims.

Kviečiame asmenis, kurie yra nepasirengę atsisakyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, naudotis naujai pradedamomis teikti anoniminėmis paslaugomis.

Atsižvelgiant į tai, kad visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas, žemo slenksčio paslaugų kabinete tiekiant paslaugas laikomasi LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų.  Kabineto darbuotojai, teikdami paslaugas nuolatos dėvi kaukes, laikosi rankų higienos, visiems į kabinetą įeinantiems asmenims pamatuoja kūno temperatūrą bekontakčiu termometru (jeigu nustatoma aukštesnė nei 37,0 laipsnių temperatūra, į kabineto vidų asmuo neįleidžiamas, pasiūloma konsultacija Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu), įeinantiems į patalpas asmenims atliekama rankų dezinfekcija, ribojamas  pacientų skaičius vienu metu Žemo slenksčio kabinete ir esant galimybei vengiama artimo sąlyčio, išlaikant bent dviejų metrų atstumą.

Žemo slenksčio paslaugų kabinetas veikia VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre, Vytauto g. 105, Ukmergėje.

Siekiant užtikrinti asmenų konfidencialumą, kabinetas turi atskirą įėjimą iš lauko pusės (einant pro įvažiavimą link ligoninės Akušerijos skyriaus). Kabinetą rasti nesudėtinga, kadangi yra įrengta nuoroda su užrašu „DOTS ir Žemo slenksčio paslaugų kabinetas“.

Kabineto darbo laikas karantino laikotarpiu: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Pasibaigus karantino laikotarpiui kabinetas dirbs darbo dienomis nuo 12.00 val. iki 16.00 val.

Informacija teikiama telefonu (8 340) 64018.

Ukmergės PSPC
Skip to content