Sušvelninus karantino sąlygas, Ukmergės PSPC pradės teikti planines paslaugas

Sušvelninus karantino sąlygas, Ukmergės PSPC pradės teikti planines paslaugas

Sveikatos apsaugos ministrui, pasirašius įsakymą dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo, nuo 2020 m. gegužės 11 d.  įstaigoje, parengus paslaugų atnaujinimo planą, numačius pacientų srautų valdymą bei atlikus įstaigos žmogiškųjų resursų analizę atnaujinamoms paslaugoms teikti, pradėtos teikti planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: profilaktiniai patikrinimai, prevencinės programos, atliekami tyrimai, kurie reikalingi planinėms operacijoms.

Laiktotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-04-30 Ukmergės PSPC buvo suteikta 6039 nuotolinių paslaugų. Panašu, kad ir toliau turėsime išmokti gyventi su šio viruso užsikrėtimo rizika kurį laiką, todėl prioritetas ir toliau, bus teikiamas nuotolinėms paslaugoms, o pacientų tiesioginio kontakto metu bus aptarnaujama mažiau.

Pirmame paslaugų atnaujinimo etape dalis šeimos gydytojų, nepriklausančių rizikos grupei, turi numatytas kontaktines valandas pacientams apžiūrėti tiesioginio kontakto metu.

Visose ambulatorijose (išskyrus Taujėnų) teikiamos tik nuotolinės paslaugos, vykdomi planiniai skiepai (iš anksto sutartu laiku).

 Konsultacijai užsiregistruoti pacientai pirmiausia turi skambinti į registratūrą telefonais – 8 340 65260, 8 340 65256 ir registruotis nuotolinei paslaugai. Tik po nuotolinės paslaugos suteikimo, gydytojas nuspręs, ar teiks paslaugą nuotoliniu būdu, ar skirs pacientui laiką atvykti į konsultaciją.

Šiuo metu internetu registracija pas gydytojus nevykdoma.

Kiekvieno paciento apžiūrai tiesioginio kontakto metu numatyta skirti 30 min., tai apima ir kabineto dezinfekcijos bei vėdinimo laiką.

Labai svarbu pacientams žinoti, kad jis privalo atvykti į konsultaciją laiku t.y. ne anksčiau kaip likus 10 min. iki paskirto laikos ir ne vėliau kaip 10 min. iki aptarnavimo laiko pabaigos arba informuoti gydytoją, kad į konsultaciją neatvyks. Neatvykusio paciento laikas galės būti panaudojamas kito paciento apžiūrai, o atvykus likus 10 min. iki paskirto laiko pabaigos, pacientas visai nebus aptarnaujamas ir turės registruotis iš naujo.

Siekiant išvengti įstaigos darbuotojų ir pacientų užikrėtimo COVID- 19 liga (koronaviruso infekcija), patenkantiems į įstaigą pacientams matuojama kūno temperatūra, dezinfekuojamos rankos, o pacientai į įstaigą turi atvykti dėvėdami apsaugos priemones.

Pacientų srautų valdymui numatyti skirtingi įėjimai, apie kuriuos kiekvienas pacientas informuojamas nuotolinės konsultacijos metu, o karščiuojantys ir ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymių turintys pacientai turi skambinti į registratūrą bei informavę apie simptomus bus sujungti su gydytojo kabinetu. Gydytojas nuotolinės konsultacijos metu individualiai parinks ištyrimo ir gydymo taktiką.

Tyrimus bus stengiamasi atlikti vieno apsilankymo metu, tačiau eilėse laukti nereikės. Gydytojas užregistruos pacientą ir pacientui laikas bus žinomas. Tyrimai atliekami kiekvieną dieną nuo 7 iki 12 val. pirmame aukšte specialiai įrengtame kabinete.

Gyventojai taip pat gali registruotis ir profilaktiniams patikrinimams. Skubėti ir jaudintis dėl to, kad neatliktas periodinis ar įsidarbinant privalomas profilaktinis sveikatos patikrinimas neverta. Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimu, tą padaryti bus galima per 3 mėnesius nuo karantino pabaigos.

Odontologijos skyrius ir toliau teiks tik būtinosios pagalbos paslaugas.

DOTS ir žemo slenksčio paslaugų teikimas nesikeičia.

Kontaktinių valandų grafikas patalpintas įstaigos internetinėje svetainėje https://www.ukmergespspc.lt

Ukmergės PSPC
Skip to content