Aktuali informacija nusprendusiems tikrintis profilaktiškai

Aktuali informacija nusprendusiems tikrintis profilaktiškai

Sužinoti ir nemokamai pasitikrinti ar šiuo metu serga, o gal būt jau yra persirgę COVID-19 liga, gali šios asmenų grupės Ukmergės PSPC:

         Atliekami tyrimai yra nemokami žemiau išvardintoms grupėms ir atliekami ne dažniau kaip 7 ir ne    rečiau kaip kas 10 dienų visais kitais atvejais paslauga yra mokama.

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), išskyrus stacionarinių gydymo įstaigų darbuotojus, tiriamus įstaigos vadovo nustatyta tvarka ir dažnumu, darbuotojams, profesinio mokymo įstaigų mokiniams bei aukštųjų mokyklų studentams, ASPĮ atliekantiems praktinį (klinikinį) mokymą, asmenims, vykdantiems savanorišką veiklą ASPĮ, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai);socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, arba
 • asmens namuose, arba viešosiose erdvėse,  darbuotojams ir savanorišką veiklą vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su socialinių paslaugų gavėjais;
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;
 • laisvės atėmimo vietų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;
 • švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais;
 • savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems mokytojams, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais nustatyta vykdyti funkcijas, kurių metu turimas tiesioginis (nuolatinis ar laikinas) kontaktas su mokiniais;
 • psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais;
 • institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;
 • valstybei svarbias funkcijas vykdantiems darbuotojams, dirbantiems Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytose pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse – AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, turintiems tiesioginį nuolatinį kontaktą su kitais asmenimis
 • vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais;
 • muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojams, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojams;
 • audinių ūkių darbuotojams;
 • valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams ir transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos,  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, savivaldybių administracijų ir seniūnijų darbuotojams, atliekantiems pasėlių deklaravimo funkcijas ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultavimo telefonu specialistams.

Greitasis antigeno testas atliekamas Ukmergės PSPC DOTS kabinete (įėjimas iš lauko pusės) antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 11:30. Registracija nemokamam tyrimui vykdoma Karštosios linijos  telefonu 1808 arba prisijungiant sistemoje adresu https://1808.lt/

Serologinis antikūnų testas imamas kiekvieną dieną 314 kabinete nuo 12:00 iki 14:00 ir nuo 16:00 iki 17:00. Tyrimui registracija vykdoma Karštosios linijos telefonu 1808 arba prisijungiant sistemoje adresu https://1808.lt/

 

Serologinis antikūnų nustatymas atliekamas imant kraujo tyrimą.

Šio tyrimo rezultate gali būti aptinkami virusui specifiniai imunoglobulinai M ir G (IgM ir IgG):

IgM yra pirmasis organizmo kaip atsako į infekcijas gaminamas antikūnas.

IgG – gaminamas vėliau ir jo koncentracija didesnė ir išlieka ilgai.

Šis tyrimas tinkamas įvertinti, ar buvo kontaktas su virusu, ar susiformavo imuninis atsakas, koks infekcijos paplitimas tarp grupės žmonių, greitam simptominių ir besimptomių nešiotojų išaiškinimui. Rekomenduojamas atlikti praėjus saviizoliacijos laikotarpiui ir ne anksčiau kaip 3 savaitės po karščiavimo pabaigos

Nemokami greitieji testai atliekami pirmiausia profilaktiniais tikslais, kartu siekiant išsiaiškinti, kokia populiacijos dalis yra jau persirgusi COVID-19. Bet jie tikrai netinka žmogui turint ligos simptomų.

SEROLOGINIŲ ANTIKŪNŲ TESTŲ REZULTATŲ INTERPRETACIJA:

IgM IgG Vertinimas Reikalingi atlikti veiksmai
Neigiamas (-) Neigiamas (-) Asmuo neturėjo kontakto su virusu arba yra „lango“ periode* Esant žinomam kontaktui, tyrimas kartojamas po 5-10d.
Teigiamas (+) Neigiamas (-) Galima ankstyva infekcijos stadija, pasireiškė organizmo imuninis atsakas Rekomenduojama diagnozės patikslinimui atlikti PGR tyrimą
Teigiamas (+) Teigiamas (+) Asmuo yra aktyvioje infekcijos stadijoje, bet jau pasireiškė ilgalaikis organizmo imuninis atsakas Diagnozės patikslinimui ir rekomendacijoms dėl izoliacijos reikia atlikti PGR tyrimą
Neigiamas (-) Teigiamas (+) Tikėtina, kad asmuo turėjo anksčiau kontaktą su infekcija, bet šiuo metu yra sveikas _

 

Asmenys nepriklausantys išvardintoms grupėms, norėdami patikrinti, ar jau persirgo COVID-19 gali atlikti mokąmą serologinį tyrimą.

Tyrimai imami kiekvieną diena nuo 7 iki 11 val. 317 kabinete. Tyrimo kaina 14,29 Eur.

Tyrimui norintys užsiregistruoti, jei yra prisirašę prie Ukmergės PSPC kreipiasi į savo šeimos gydytoją. Neprisirašę asmenys į Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėją.

Ukmergės PSPC
Skip to content