Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veikti 1997 m. spalio 1 d., reorganizavus Ukmergės rajono centrinę ligoninę.

Įstaigos vizija – saugi pacientams bei personalui, skaidri, patikima, nuolat atsinaujinanti, efektyvi, pastoviai tobulinanti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę, diegianti pažangias medicinines technologijas bei glaudžiai bendradarbiaujanti su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis bei kitomis įstaigomis.

Įstaigos misija – teikti kokybiškas, efektyvias bei saugias pirminės ambulatorinės ir mobilias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant PSPC turimus materialinius, finansinius bei personalo išteklius, teikti mokamas paslaugas pacientui, atitinkančias įstaigos turimas licencijas.

VšĮ Ukmergės PSPC yra prisirašę  24173 pacientų, iš jų apie 3060 vaikų iki 18 metų.

Per 2019 metus VšĮ Ukmergės PSPC registruota:

  • 190975 apsilankymų pas gydytojus
  • 12765 apsilankymų pas gydytojus odontologus
  • 8571 pacientų suteikta GMP pagalba.

Per metus įstaigos laboratorijoje atlikta 117 172  tyrimų.

VšĮ Ukmergės PSPC 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 179 darbuotojai, iš jų gydytojai – 35, slaugytojos – 79, GMP vairuotojai – 14.

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras
Adresas: Vytauto g. 105 Ukmergė, LT-20184
Tel.: 8 340 65196
El. paštas: adm@ukmergespspc.lt
Įstaigos kodas: 182934444

0 Pacientas
0 Apsilankymai pas šeimos gydytojus
0 Apsilankymai pas gydytojus odontologus
0 Suteikta GMP pagalba
0 Atliekama tyrimų laboratorijoje
Ukmergės PSPC
Skip to content